Progi procentowe

21.09.2016 r.

Nowe progi na poszczególne oceny w roku szkolnym 2016/2017:

ocena

procenty

niedostateczny

poniżej 35%

niedostateczny+

od 35%

dopuszczajacy -

od 38%

dopuszczajacy

od 40%

dopuszczajacy +

od 48%

dostateczny -

od 52%

dostateczny

od 55%

dostateczny +

od 65%

dobry -

od 72%

dobry

od 75%

dobry +

od 80%

bardzo dobry -

od 83%

bardzo dobry

od 85%

bardzo dobry +

od 90%

celujący

Powyżej 95%

G2
Uczniowie