PROCEDURY KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W LUBONIU od 25 maja 2020 roku

31.05.2020 r.

I. Informacje ogólne
 

1. Od 25 maja br. możliwe będą konsultacje w szkole dla uczniów klasy VIII, natomiast
od1 czerwca br. - konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Równocześnie nadal będą odbywały się zdalne konsultacje z nauczycielami.

2. Z konsultacji  w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczeń nie może korzystać z konsultacji w szkole (może uczestniczyć wyłącznie w konsultacjach online).

 

II. Organizacja konsultacji – zadania nauczyciela
 

1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany wyznaczyć -  w porozumieniu z dyrektorem- stałą godzinę konsultacji oraz poinformować o niej uczniów i rodziców.

2. Należy wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

3. Uczniowie zapisują się u nauczyciela na określoną godzinę konsultacji, podając cel (pomoc w zrozumieniu lub utrwaleniu określonych zagadnień, poprawa sprawdzianu lub innej formy kontroli).

4. Nauczyciel, znając liczbę uczniów i cel, przygotowuje odpowiednie ćwiczenia (zadania) lub opracowuje pisemnie pytania/zagadnienia na sprawdzian.

5. Nauczyciel po każdej konsultacji w szkole informuje dyrektora, ilu uczniów wzięło w niej udział.

6. Nie wolno organizować większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

7. W konsultacjach grupowych może wziąć udział grupa licząca nie więcej niż 12 osób.

8. Konsultacje indywidualne oraz grupowe organizuje się z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

9. W sytuacji, kiedy część uczniów w danym dniu (godzinie) będzie pisała sprawdzian, zostanie skierowana do innej sali (biblioteki).

10. Konieczne jest przestrzeganie zasad:

1)uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników (nie pożyczają ich od innych),.
2)wietrzymy salę, w której odbędą się konsultacje przed i po spotkaniu,
3)należy zwrócić uwagę, aby uczniowie przed wejściem do sali umyli ręce.

11. Po zakończeniu zajęć uczniowie pojedynczo opuszczają salę i budynek szkoły.

12. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować między sobą dystans wynoszący minimum 1,5 metra.

 

III. Organizacja konsultacji – zadania rodzica

 

1. Rodzice powinni zapoznać się z procedurą i harmonogramem konsultacji udostępnionymi przez nauczycieli oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Nie wolno umawiać się na konsultacje, jeżeli uczeń jest chory albo w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

3. Rodzic podpisuje zgodę na zmierzenie dziecku temperatury przed wejściem na konsultacje.

4. Każdy rodzic jest zobligowany do natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku zauważenia przez pracowników szkoły objawów mogących wskazywać na chorobę. Po wizycie u lekarza należy poinformować sekretariat o diagnozie.

 

IV. Organizacja konsultacji – zadania ucznia
 

1. Uczeń ma możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Powinien zapoznać się z ich harmonogramem udostępnionym na stronie internetowej szkoły.

2.Nie wolno umawiać się na konsultacje, jeżeli uczeń jest chory albo w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

3. Należy wcześniej umówić się z wybranym nauczycielem w określonym dniu i o danej godzinie.

4. Jeżeli uczeń umówił się na konsultację, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie inną osobę.

5. Należy zabierać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. Nie będzie można ich pożyczać od innych uczniów.

6. W drodze do i ze szkoły trzeba korzystać z osłony na usta i nos oraz zachować dystans społeczny.

7. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo każdy dezynfekuje ręce.

8. Z szatni korzystamy według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

9. Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust. Zwracamy uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

10. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

IV. Organizacja konsultacji – sytuacje podejrzenia zakażenia.
 

1. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy mogące wskazywać na chorobę, należy odizolować go w gabinecie pielęgniarskim. Z uczniem pozostaje wtedy pielęgniarka szkolna, a w przypadku jej nieobecności inna wyznaczona przez dyrektora osoba.

2. Pracownik szkoły zawiadamia natychmiast rodziców dziecka i prosi o odebranie o niezwłoczne go ze szkoły.

 

KONSULTACJE OD 1 CZERWCA 2020 R. (DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW)

 

 

KONSULTACJE ONLINE

KONSULTACJE W SZKOLE

Imię i nazwisko

dzień, godzina

dzień, godzina

sala

J.Bednarczyk

poniedziałek 12.00-13.30, wtorek 13.00-14.30, środa16.00-17.30

poniedziałek 14.30 - 15.15

203

D.Blaszka

wtorek 17.00- 18.45 czwartek 11.00-13.00

czwartek 14.30 - 15.15

213

Ł.Budzyński

wtorek 8.55-9.40, środa 13.45 -14.30, czwartek 8.55-9.40

poniedziałek 13.30 - 14.15

203

A. Czerwińska

poniedziałek 16.30-18.00; środa 13.00-14.30; piątek 12.30-14:00

wtorek 13.30-14.15

202

P. Dondajewski

poniedziałek 18-18.45 i piątek 9.00-10.30

piątek 13.30 - 14.15

201

J. Dudziak Przedwojska

piątek 10.45-13.00

czwartek 14.30 - 14.15

216

J. Drajerczak

wtorek 8.00-9.00 środa 8.00-9.00 czwartek 15.00-17.30 piątek 13.00-14.00

wtorek 14.30 - 16.00

202

L.Frankowska

wtorek 17.30-19.00, środa 10.00-11.30, czwartek 19.00 - 20.30

czwartek 15.30 - 17.00

214

E. Frąckowiak

poniedziałek 16.00 - 17.00, wtorek 8.00 - 9.30, czwartek 16.00 - 17.00

wtorek 14.30 - 15.15

201

M. Garstkiewicz

czwartek godz. 17.00 -18.30

środa 13:30 - 14:15 (3.06, 17.06)

212

H. Grus-Krężelewska

poniedziałek 17.00 - 17.45, wtorek 13.00 - 14.00, czwartek 17.00-17.45, piatek 12.30 - 13.30

środa 13.30 - 14.15

203

R. Hertmanowski

środa 15.30 - 16.15 (3.06, 17.06)

środa 15.30 -16.15 (27.05, 10.06 i 24.06)

201

P. Hącia

logopedia: wtorek 17.00-18.05, piątek 8.00-9.30. historia i wos: wtorek 8.00-8.45,

środa 13.30-14.40

205

W. Idzikowska

wtorek 11.00 - 11.45, czwartek 17.00 - 17.45

środa 13.30 - 14.15

214

K. Jankowska-Kostrzewa

wtorek 9.50-10.35 środa 10.45- 12.15 czwartek 10.45-11.30

środa 13.30- 14.15

202

A. Jankowska-Łukomska

poniedziałek 13.00-14.30

czwartek 13.30-14.15

206

V. Karpiuk

poniedziałek 10.45 - 11.30

czwartek 15.30 - 16.15

204

A. Kobylańska

wtorek 16.00 - 17.30, czwartek 12.00 - 12.45

poniedziałek 14.30 - 15.15

201

A. Kozłowska

poniedziałek 10.30 - 11.15 i 16.00-16.45, wtorek 12.00 -12.45 środa 16.00 -16.45 czwartek 10.30-11.15

czwartek 15.30 - 16.15

201

K. Lis

wtorek 10.00 - 12.00, rewalidacja wtorek 13.45-14.15, środa 16.00-16.30, piątek 16.00 - 16.30

czwartek 14.30 - 16.00

212

M. Madajczyk-Głowacka

poniedziałek 9.50 - 10.35 (3.06, 17.06)

poniedziałek 13.30 - 14.15 (27.05, 10.06 i 24.06)

205

S. Malicka

poniedziałek 12.00 - 15.00, wtorek 13.00-15.00, czwartek 13.00 - 15.00, piatek 10.45 - 13.00

środa 14.30 - 15.15

202

B. Małecka

poniedziałek17-18.30, środa 17- 18.30

poniedziałek 13.30 - 14.15

212

A. Minke

poniedziałek 16.00-17.30, środa 11.30-13.00

czwartek 14.30 - 16.00

206

D. Mucha

środa 16.00- 17.30

wtorek 13.30 - 14.15

204

J. Nowak

poniedziałek - czwartek 14.00 - 17.00

piatek 14.00 - 15.30

202

K. Pilarska

środa 16.00 - 17.00, piatek 9.00 - 10.00

poniedziałek 13.30 - 14.15

201

A. Predko

piątek 16.00-17.00

wtorek 13.30 - 14.15

216

M. Siwek

wtorek 12.15-13.00, 19-19.45, środa 12.15-13.00, 19.00-19.45 (wt.śr.czw.pt -2h praca indywidualna z uczniem)

poniedziałek 13.30 - 15.00

215

J. Skowrońska

poniedziałek16-17.30; środa 16 -17.15; czwartek 16 -16.45

poniedzialek 13.30 - 14.15

206

M. Słomińska

czwartek 11.00-12.00 oraz 18.00-19.15

czwartek 14.30 - 16.15

205

E. Sobczak-Ellmann

wtorek13.30 -14.15 (28.05, 9.06, 23.06)

wtorek 13.30 - 14.15 (2.06, 16.06)

201

A. Sołecka

poniedziałek 9:30- 11:00, poniedziałek 17:00-17:45, wtorek 9:30-11:00, środa 9:00 - 10:30

poniedziałek 13.30 - 15.00

216

W. Stankiewicz

czwartek 17-17.45

środa 13.30 - 14.15

209

M. Szymankiewicz

środa 10.00-11.30 czwartek 14.00-15.30

poniedziałek 14.30 - 15.15 wtorek 14.30 - 15.15

213

N. Szymczak

poniedziałek 15.00-16.30

czwatrek 15.30 - 16.15

216

J. Taberska

poniedziałek :11.45 -13.15 ,16.00-16.45, czwartek  11.45-13.15 , 16.00-16.45

środa 14.30 - 15.15

203

A. Trąbała-Nergiz

wtorek 16.30 - 17.15, czwartek 16.30 - 18

środa 14.30 - 15.15

201

K. Urbaniak

poniedziałek 16-16.45, środa 9.00-9.45

wtorek 13.30 - 14.15

205

J. Walczak

wtorek 13.30-15.00

środa 13.30 - 14.15

201

P. Wesołowska

wtorek 16.30-17.15, piątek: 11.00 - 12.45

czwartek 14.30 - 15.15

215

A.Wieloch

wtorek 17.30-19.00

czwartek 15.30 - 17.00

215

M. Witek

poniedzialek 19.15 - 20.00

poniedziałek 13:30 - 14:15

202

A.Wodzyńska-Skotarczak

poniedziałek 18.30-20.00, wtorek 18.30-20.00, środa, 12.00-12.45

czwartek 13.30 - 14.15

204

S.Wojciak

środa 11.00-12.15

poniedziałek 13:30 - 14:15

204

P. Zielińska

poniedziałek 16.00- 17.30, wtorek 12.00- 14.00 (wtorek, środa 17-17.30 praca indywidualna z uczniem)

czwartek 14.30 - 16: 15

203

Jolanta Walczak
Uczniowie