Próbny sprawdzian klas ósmych

20.12.2018 r.

Uczniowie klas ósmych zakończyli dziś próbny sprawdzian. Przez trzy dni zmagali się z zadaniami z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego (angielski lub niemiecki). Niebawem dowiemy się, jak wypadła ta ważna próba. Prace sprawdzą nauczyciele z naszej szkoły. Później uczący dokonają analizy efektów diagnozy. Równocześnie wyniki poznają uczniowie i rodzice (będą wpisane do dziennika elektronicznego z wagą 0). 

Jolanta Walczak
Uczniowie