Próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły

19.09.2017 r.

19 września przeprowadziliśmy próbny alarm, aby sprawdzić, czy wszyscy uczniowie znają już drogi ewakuacyjne i zasady postępowania w sytuacji zagrożenia. Około godziny 11.00 rozległy się charakterystyczne dzwonki oznaczające ewakuację z budynku. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły szybko udali się na miejsce zbiórki (parking za halą gimnastyczną). Po sprawdzeniu liczebności klas wróciliśmy na lekcje. 

Jolanta Walczak
Uczniowie