Prezentacja szkół ponadgimnazjalnych

5.12.2016 r.

W ubiegłym tygodniu odbyły się kolejne spotkania zawodoznawcze. Odwiedziła nas przedstawicielka Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu przy ul. Warzywnej. Szkoła oferuje ciekawe kierunki, szeroką ofertę pracy dla absolwentów, dobry dojazd. Kształci w zawodach: technik hotelarstwa, technik technologii żywności,       kucharz, piekarz, cukiernik, wędliniarz. Placówka współracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym i Uniwersytetem Ekonomicznym. Bliższe informacje można uzyskać pod adresem http://www.zsps.poznan.pl
5 grudnia przyjechały do nas absolwentki naszej szkoły Monika Leńczuk i Klaudia Łabińska pod opieką mgr Magdaleny Plaskoty (pedagog). Uczennice wyświetliły interesującą prezentację multimedialną i opowiedziały o ofercie kształcenia w Zespole Szkół Budowlano – Drzewnego. Szkoła oferuje kształcenia w zawodzie: technik budownictwa, technik technologii drewna, technik urządzeń sanitarnych, technik gazownictwa, technik architektury krajobrazu, technik renowacji elementów architektury. W Liceum można uczyć się w klasie prawnej (prawo i resocjalizacja) i humanistycznej (teatr i media). Szkoła zapewnia bezpłatne podręczniki, solidne i fachowe przygotowanie do zawodu, dogodny dojazd i zajęcia pozalekcyjne, a także własne zaplecze warsztatowe! Bliższe informacje na stronie http://www.szbd.pl 

                

                                                                                                              

Natalia Brodowska 3b
Uczniowie