Praktyczne zajęcia z doradztwa zawodowego

28.02.2013 r.

W ramach zajęć zawodoznawczych i na zaproszenie dyrekcji Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej grupa chłopców z naszej szkoły uczestniczyła w specjalnie dla nas przygotowanej praktycznej lekcji. PCEUIP  jest państwową placówką dla młodzieży i dorosłych, w której można zdobyć wykształcenie zawodowe - ekonomiczne, informatyczne, tytuły kwalifikacyjne, umożliwiające podjęcie pracy w agencjach reklamowych, firmach informatycznych, biurach rachunkowych, działach księgowości. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą techniczno-dydaktyczną. Widzieliśmy pracownie komputerowe, firmy symulacyjne, bibliotekę multimedialną, laboratoria mechatroniczne i energetyki odnawialnej. Dziękujemy pracownikom szkoły za czas poświęcony na omówienie specyfiki placówki, a paniom Łukomskiej i Wilińskiej – Jóźwiak za opiekę podczas pobytu.

Jasiu Boruń, Damian Tylka, klasa III e
Uczniowie