Praca sekretariatu i dyżury dyrekcji w czasie wakacji

8.07.2020 r.

Informujemy, że w dniach 13 lipca do 21 sierpnia sekretariat będzie czynny w godzinach 9.00-12.00. 

Dyżur dyrektora dla rodziców – poniedziałki w godzinach 10.00-12.00. 

                            

Jolanta Walczak
Uczniowie