Poznaj zawód prawnika

23.10.2014 r.

Tymi słowami rozpoczęliśmy 21.10 kolejne spotkanie zawodoznawcze. Mama naszego ucznia z klasy IIe p. Agnieszka Muszyńska - Królik opowiedziała nam o swoim zawodzie. Droga do niego jest trudna. Aby być radcą prawnym, należy ukończyć liceum ogólnokształcące, następnie wybrać studia prawnicze. Radca prawny to prawnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym. Przede wszystkim udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami. Po ukończeniu studiów można wybierać pomiędzy aplikacjami, np. sędziowską, radcowską, komorniczą, adwokacką. Można być także mediatorem sądowym. To on proponuje stronom zawarcie umowy na określonych zasadach. Pani prawnik opowiedziała nam także o różnicach pomiędzy radcami prawnymi a adwokatami. W imieniu obecnych dziękuję za interesujące spotkanie. 

                 

 

Dominika Szymanda, klasa IIc
Uczniowie