POŻEGNANIE TRZECIOKLASISTÓW

28.06.2013 r.

Uczniowie klas trzecich mieli swoją uroczystość zakończenia roku w czwartek (27 czerwca) po południu. Było bardzo wzruszająco. Serdeczne słowa do absolwentów skierowali: p. dyrektor Jolanta Walczak, p. burmistrz Rafał Marek, przewodnicząca Rady Rodziców p. Hanna Lenartowicz oraz uczennica klasy drugiej Iga Skrzypczak. W imieniu absolwentów nauczycieli pożegnał Jakub Jelinski. Kinga Kaczmarek, Dagmara Czajka i Kasper Zielewicz po raz ostatni stworzyli poczet sztandarowy - po dwóch latach przekazali go uczniom klasy 1 c, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen spośród klas pierwszych. Nagrody książkowe odebrali Mikołaj Roszyk (najwyższa średnia w cyklu trzyletnim), Wojtek Taisner i Staszek Wysocki (największa liczba punktów zdobytych na egzaminie gimnazjalnym). Laureaci konkursów i osoby najbardziej aktywne w szkole otrzymali nagrody i dyplomy. Sportowcy zostali nagrodzeni koszulkami. Drugoklasistki wręczyły starszym kolegom upominki. Podziękowaliśmy także rodzicom aktywnie działającym na rzecz szkoły oraz wręczyliśmy listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy w klasie trzeciej uzyskali świadectwo z wyróżnieniem. Na zakończenie obejrzeliśmy program artystyczny przygotowany przez klasy drugie.

G2
Uczniowie