Pożegnanie trzecioklasistów 2016

25.06.2016 r.

23 czerwca odbyła się uroczystośc pożegnania klas trzecich. Jak zwykle miała ona bardzo uroczysty charakter. Najpierw nastąpiło przekazanie sztandaru klasie 1g (najwyższa średnia w klasyfikacji ze wszystkich klas pierwszych). Następnie uczniów pożegnali p. dyrektor Jolanta Walczak, p.burmistrz Mateusz Mikołajczak i przewodniczący Rady Rodziców p.Miron Kozłowski. Później wręczono nagrody uczniom wpisanym do "Złotej Księgi", z najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych i najwyższymi wynikami w nauce - w klasie trzeciej i w cyklu trzyletnim. Wszyscy uczniowie, którzy zdobyli świadectwa z wyróżnieniem lub uzyskali wysokie miejsce w konkursach przedmiotowych, otrzymali nagrody książkowe. Podziękowaliśmy rodzicom za pracę na rzecz szkoły oraz przekazaliśmy listy gratulacyjne. Klasy drugie wręczyły starszym koleżankom i kolegom pamiątkowe długopisy. Klasa 2f zaprosiła nas na przedstawienie o wakacyjnej tematyce, zaś na zakończenie miał miejsce wspólny występ nauczycielek i uczniów - zaśpiewali dla tegorocznych absolwentów i gości przeboje z repertuaru zespołu ABBA. 

G2
Uczniowie