Powitanie wiosny na sportowo - Dzień Sportu "Bezpiecznie - Zdrowo i Sportowo"

21.03.2017 r.

21 marca, zamiast lekcji, mieliśmy Dzień Sportu. Klasy spotkały się o godzinie 9.00 w sali LOSiR. Po uroczystym wniesieniu flagi olimpijskiej i powitaniu odbyły się pokaz zespołu "Zumba" i wspólna rozgrzewka przy muzyce dla wszystkich zawodników. Później rozpoczęły się konkurencje sportowe. Wśród nich były gry zespołowe: koszykówka (klasy drugie), piłka siatkowa (klasy trzecie) i nożna (klasy pierwsze). W czasie gdy jedni uczniowie grali na boisku, inni malowali plakaty w holu szkolnym. W tej kategorii zadania poszczególnych grup dotyczyły sytuacji, kiedy trzeba ratować czyjeś życie lub zdrowie. W małej salce kolejni uczniowie rywalizowali w sztafecie spinningowej, a w salce gimnastycznej - rozwiązywali krzyżówki i quizy o tematyce związanej z kulturą fizyczną. Konkurencją dodatkową był „Konkurs Kibica” (klasy przygotowały jednolite stroje, transparenty, przyśpiewki i wierszyki). Na końcu odbył się pokaz taneczny, a w tym czasie komisja liczyła punkty. Najlepsi (1f, 2a, 3c) otrzymali "zieloną kartę" i słodkie upominki.  Tegoroczny Dzień Sportu był bardzo udany. Uczniowie chętnie uczestniczyli w przygotowanych konkurencjach. Panowała miła atmosfera sprzyjająca integracji społeczności szkolnej. 
Podziękowania dla wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia sportowego powitania wiosny, szczególnie dla p.Łukasza Budzyńskiego. Dziękujemy także uczniom wspierającym komisje sędziowskie i techniczne zaplecze, którzy spisali się na medal. 

Jolanta Walczak
Uczniowie