Powitanie nowego roku szkolnego 2014/2015

1.09.2014 r.

1 września zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny. Wzorem dwóch ostatnich lat odbyły się dwie uroczystości: dla uczniów klas drugich i trzecich oraz dla pierwszoklasistów. Funkcję prowadzących pełnili Ania Klemczak i Łukasz Kalinowski. Młodzież powitali p. dyrektor Jolanta Walczak oraz p. burmistrz Dariusz Szmyt. Klasa 2c, przygotowana przez p. Katarzynę Kozłowską i p. Magdalenę Kaszkowiak, świetnie zaprezentowała szkolno-uczniowski skecz, w którym humorystycznie pokazano postawy gimnazjalistów (aktorzy: Michalina Maćkowiak, Łukasz Kalinowski, Dominika Szymanda, Barbara Rosa). Ta sama klasa po raz pierwszy wystawiła poczet sztandarowy (Dominika Maik, Ludwika Paszko, Krzysztof Flagmański). Po części oficjalnej uczniowie z wychowawcami udali się na spotkania klasowe w salach. Za przygotowanie uroczystości dziękuję p. Kozłowskiej, p. Kaszkowiak, uczniom klasy 2c i 2d oraz Pawłowi Reksińskiemu, Marcelowi Osińskiemu i Maksowi Saporowskiemu (obsługa sprzętu nagłośnieniowego).
W roku 2014/2015 w G2 stworzono dwadzieścia pięć oddziałów: osiem klas pierwszych, osiem drugich i dziewięć klas trzecich. Na poziomie klas drugich i pierwszych funkcjonują klasy: językowa i matematyczno-fizyczna. Wśród klas drugich jest klasa bezpieczeństwa narodowego, wśród pierwszych – usportowiona. 
W szkole zatrudnionych jest obecnie pięćdziesięciu dziewięciu nauczycieli. Od września do kadry dołączyli p. Alicja Baszczyńska (język hiszpański) oraz ksiądz Artur Michalak. 
W czasie wakacji stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskały p. Hanna Grus-Krężelewska (wychowanie fizyczne) i p. Paulina Hącia (historia, wos, logopedia), natomiast nauczycielami mianowanymi zostali: p. Anna Trąbała (język niemiecki, decoupage), p. Monika Siwek (geografia) i p. Marcin Zabłocki (wychowanie fizyczne).

 

Jolanta Walczak
Uczniowie