POWITALIŚMY NOWY ROK SZKOLNY 2013/2014

1.09.2013 r.

We wtorkowy poranek, 2 września, po dwóch wyjątkowo słonecznych i ciepłych miesiącach wakacji, nasi gimnazjaliści oficjalnie rozpoczęli kolejny rok nauki. Drugo- i trzecioklasiści zgromadzili się w holu szkoły  o godz. 9.00, powitanie pierwszoklasistów nastąpiło półtorej godziny później. Po części oficjalnej młodzież obejrzała występ artystyczny przygotowany przez klasy II f i II a pod kierunkiem p. Jolanty Skowrońskiej i p. Barbary Małeckiej. W uroczystości inaugurującej rok szkolny 2013/2014  wzięli udział zaproszeni goście: p. burmistrz Rafał Marek, p. Romualda Suchowiak, kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia Urzędu Miasta, podkomisarz Anita Haegenbarth, zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Luboniu, st.sierż. Agnieszka Smoczyk,  Asystent Ogniwa Prewencji KP Luboń, p. Marta Paul-Lis - przedstawicielka Wojewódzkiego Inspektora Sanitarno- Epidemiologicznego oraz p. Roman Goliński z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Obecność na uroczystości tak licznego grona osób wiąże się w dużym stopniu z podjętymi w ubiegłym roku szkolnym działaniami edukacyjnymi. W czerwcu bowiem na bazie porozumienia zawartego z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM powstała klasa o profilu bezpieczeństwo narodowe, planująca współpracę z wyżej wymienionymi instytucjami. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mieli okazję ocenić efektywność podjętych inicjatyw i podobnie jak w roku ubiegłym osiągniemy kolejne sukcesy dydaktyczne. 

Anna Wodzyńska-Skotarczak
Uczniowie