XXXVIIII Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Gimnazjum nr 2

19.04.2015 r.

16 kwietnia w Gimnazjum nr 2 w Luboniu odbył się XXXVIII Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania (szkoły podstawowe) i Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu (gimnazja). Władze miasta Luboń oraz Gimnazjum nr 2 były współorganizatorem konkursu. Luboń reprezentowały G2 oraz SP1. Celem imprezy jest propagowanie zasad znajomości ruchu drogowego oraz kulturalnego i bezpiecznego w nim uczestnictwa, jak również szerzenie wiedzy i umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej. Udział wzięło w niej 16 drużyn ze szkół podstawowych i 9 drużyn z gimnazjów. W otwarciu zawodów uczestniczył burmistrz Mikołaj Tomaszyk, przedstawiciele władz powiatowych, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Polskiego Związku Motorowego, reprezentanci lubońskiej i poznańskiej policji, straży miejskiej oraz żandarmerii wojskowej. Uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów drogowych, pokonać trasę w Miasteczku Ruchu Drogowego, trudny tor przeszkód oraz fachowo udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Reprezentacja Gimnazjum nr 2 w Luboniu w składzie: Zuzia Gawrysiak, Julia Jędrzejewska, Mateusz Gawrysiak i Jowita Jędrzejewska (rezerwa) uplasowała się na trzeciej pozycji. Nasz team przygotował p. Krzysztof Dzydzan.

Serdecznie dziękuję p. Dzydzanowi za ogromny wkład w przeprowadzenie imprezy. Dziękuję również uczniom: Adzie Małeckiej, Karolinie Majchrzak (pierwsza pomoc), Pawłowi Reksińskiemu (nagłośnienie), Sebastianowi Ratajczakowi, Błażejowi Lechna, Kacprowi Jęchorkowi, Miłoszowi Konarskiemu, Mikołajowi Różyckiemu, Krzysiowi Piszczek i Oskarowi Paradka (pomoc techniczna).

 

Jolanta Walczak
Uczniowie