Potwierdzenie woli zapisania dziecka do klasy I w szkole, do której zostało zakwalifikowane w rekrutacji uzupełniającej na rok 2021/2022

7.05.2021 r.

Szanowni Rodzice! Jeżeli Wasze dziecko zostało zakwalifikowane do klasy I podczas rekrutacji uzupełniającej, to muszą Państwo potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do klasy I. Potwierdzenie woli można dokonać elektronicznie poprzez stronę naboru lub tradycyjnie papierowo w szkole. Szczegółowe informacje znajdują się w Informatorze dotyczącym naboru do klas I. 

SP5
Uczniowie