Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

19.02.2020 r.

UWAGA! W ZAKŁADCE "DOKUMENTY" ZNAJDUJE SIĘ ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ |z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń.

Jolanta Walczak
Uczniowie