Podziękowanie za udział w akcji "Żonkile"

10.06.2018 r.

Muzeum Historii Żydów Polskich, organizator akcji społeczno-edukacyjnej "Żonkile" upamiętniającej 75.rocznicę powstania w getcie warszawskim, przekazało na ręce organizatorki p.Pauliny Hącia dyplom za udział naszej szkoły w tej szlachetnej inicjatywie. 

                      

Paulina Hącia
Uczniowie