PODZIĘKOWANIE POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA ZA NASZE AKCJE CHARYTATYWNE

3.09.2013 r.

W szkole prowadzimy wiele akcji charytatywnych, pomagając potrzebującym. Wspieramy m.in. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu, który podziękował uczniom i koordynatorce kolejnych działań - p. Lidii Potockiej-Kaczmarek.

G2
Uczniowie