PODZIĘKOWANIA

27.10.2013 r.

Bardzo gorąco dziękuję wszystkm szkołom, które przyjęły nasze zaproszenie do udziału w II Powiatowym Konkursie Recytatorskim. Dziekuję Panu Burmistrzowi za honorowy patronat oraz nagrody, Dyrektorom lubońskich szkół za współpracę, Polonistkom za pracę w komisjach: P. Julicie Lehmann (SP1), P. Marzenie Kowalczyk-Kinas (SP3), P. Hannie Matysiak (SP4), P. Marioli Gryczyńskiej (G1), P. Barbarze Małeckiej, P. Annie Wodzyńskiej-Skotarczak, P. Kamilli Kursawe-Ciemny i P. Ilonie Walkowiak (G2). Dziękuję Wydawnictwu Media Rodzina za książki, Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom za wypieki, P. Jolancie Skowrońskiej za prowadzenie kawiarenki, P. Agacie Budzyńskiej, P. Katarzynie Wilińskiej-Jóźwiak oraz P. Małgorzacie Zgole za dekoracje, P. Katarzynie Pilarskiej, P. Annie Czerwińskiej, P. Anecie Jankowskiej-Łukomskiej, P. Ewie Frąckowiak, P. Katarzynie Kozłowskiej, P. Dorocie Mucha, P. Małgorzacie Wagner za pomoc w organizacji imprezy.
Dziękuję także naszym wspaniałym Uczniom: Julce, Idze, Kamili, Kasi, Marcie i Łukaszowi za występ, Karinie za konferansjerkę, Kamilowi i Marcelowi za obsługę sprzętu, Adrianowi i Natalii za zdjęcia, Kubie, obu Klaudiom, Mariuszowi, Bartkowi, obu Nataliom, Pauli, Angelice, Kindze, Adzie, Alicji, Zuzi, Oldze, Oli, Roksanie i Soni za aktywny udział w funkcjonowaniu kawiarenki i opiekę nad uczestnikami imprezy.   

Jolanta Walczak
Uczniowie