Plenarne zebranie Rady Rodziców

17.09.2017 r.

15 września odbyło się zebranie Rady Rodziców. O godzinie 18.0 spotkali się Rodzice - przedstawiciele wszystkich klas: oddziałów gimnazjalnych oraz szkoły podstawowej. Na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym wybrano Prezydium, w skład którego weszli: p. Miron Kozłowski (przewodniczący), p.Monika Stróżyńska (zastępca przewodniczącego), p.Artur Woźniak (skarbnik), p.Katarzyna Jurewicz (protokolantka) oraz p.Agata Banaszak, p.Ludmiła Rybarczyk, p.Anna Kalinowska oraz p.Agata Monkiewicz (komisja rewizyjna). RR zaopiniowała pozytywnie program wychowawczo-profilaktyczny, dni wolne zaproponowane przez dyrektora oraz wybrane przez nauczycieli wychowania fizycznego formy realizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach 4-7. Bartosz Wilczek, komendant szczepu ZHP Żabikowo, zaproponował, aby w SP5 funkcjonowała Gromada ZHP, na co Rodzice zgodzili się jednogłośnie. Ustalono termin kolejnego spotkania: 23 października o godzinie 18.00. 

 

Jolanta Walczak
Uczniowie