Piżamowy Maraton Filmowy za nami

28.10.2013 r.

25.10. grupa 25 uczniów (głównie uczestników programu „Włącz się. Młodzi i media” oraz artystycznych zajęć filmowych) spotkała się na Piżamowym Maratonie Filmowym. W pierwszej części 12-godzinnego spotkania gościem naszym był p. Adam Leniec, aktor i reżyser, który zaprezentował swoją najnowszą produkcję - film dokumentalny pt. „Ja kocham”.  Dzięki temu filmowi na chwilę weszliśmy do świata na co dzień nam obcego, świata osób niepełnosprawnych intelektualnie. Takie osoby żyją obok nas, a my często niewiele o nich wiemy. Pełen emocji film uświadomił  nam, jak ważne są w życiu relacje międzyludzkie, miłość, przyjaźń i był pretekstem do przemyśleń. Po projekcji filmu reżyser opowiedział o swojej pracy nad dokumentem i odpowiadał na pytania uczestników. Drugą część Maratonu wypełniło wspólne oglądanie filmów. Część z nich pokazywała, w jaki sposób twórcy ukazują motyw czasu w filmach i jak kreują przestrzeń .Na koniec obejrzeliśmy filmy zaproponowane przez uczestniczącą młodzież. W przerwach między poszczególnymi filmami toczyły się rozmowy, a dobry nastrój nie opuszczał uczestników do rana. Spotkanie miało walor poznawczy i było cenną okazją do integracji. Raz jeszcze chcę podziękować p. Adamowi Leńcowi za przyjęcie zaproszenia oraz p. Łukaszowi Budzyńskiemu i Jakubowi Lesińskiemu za pomoc w przygotowaniu  i realizacji Piżamowego Maratonu Filmowego. 

Magdalena Madajczyk-Głowacka
Uczniowie