Pierwszy dzień realizacji programu wizyty w ramach projektu Erasmus+

28.03.2017 r.

Partnerzy projektu Erasmus+ spędzili cały poniedziałek 27.03 w Luboniu. Rano nastąpiła oficjalna inauguracja wizyty w szkole z udziałem dyrekcji, nauczycieli oraz młodzieży. Powitanie miało miejsce w holu, w którym w widocznym miejscu widnieją flagi: Francji, Turcji, Rumunii i Polski. Znajduje się tutaj także ciekawa wystawa plakatów dokumentujących architektoniczne poszukiwania polskich gimnazjalistów. Sympatycznym momentem było przedstawienie nauczycieli oraz grup młodzieży. Uroczyście odsłoniliśmy tablicę pamiątkową umieszczoną przy drzwiach wejściowych do szkoły. Goście i gospodarze uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, po czym zapoznali wszystkich z prezentacjami pokazującymi ich kraje. Kolejny punkt programu stanowiła wizyta w Urzędzie Miasta, gdzie spotkaliśmy się z Panią Burmistrz Małgorzatą Machalską oraz asystentką Burmistrza Panią Joanną Humerczyk, która opowiedziała o Luboniu i pokazała film o naszym mieście. Po powrocie do szkoły odbyły się integracyjne zajęcia sportowe w sali gimnastycznej LOSiR. Po krótkiej przerwie na obiad spotkaliśmy się na „Wieczorze wolontariatu”. Goście, ich polscy opiekunowie, wolontariusze z G2, rodzice oraz panie z Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku malowali motyle, wykonywali zakładki do książek oraz piękne kartki z motylimi akcentami. Wszystkie zostaną przekazane na rzecz pacjentów hospicjum. Serdeczne podziękowania dla Państwa Zielińskich za zakup materiałów papierniczych! 
Dzień był bardzo intensywny, na pewno dostarczył wielu wiadomości oraz wrażeń. 

Jolanta Walczak
Uczniowie