Pierwszoklasiści lubią matematykę

18.05.2018 r.

Uczniowie klas pierwszych aktywnie pracują i uczą się podczas lekcji z edukacji matematycznej. W dniu 17 maja klasa 1a z p.Aleksandrą Sołecką utrwalała dodawanie i odejmowanie do 30. Dzieci doskonale radzą sobie z wykonywaniem ww. działań. Nie mają także problemów z porównywaniem liczb. Ważne, że - jak sami powiedzieli - lubią matematykę i wiedzą, że jest ona potrzebna na co dzień w różnych sytuacjach życiowych. Pani Sołecka w czasie lekcji stosuje zasady oceniania kształcącego (cele w języku ucznia, kryteria, informacja zwrotna dla ucznia i nauczyciela, metodniki, patyczki, celowe podsumowanie). Wykorzystuje także metodę Czas w Kręgu. 

Jolanta Walczak
Uczniowie