Pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym

5.09.2016 r.

5 września (poniedziałek) odbyło się pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym. Uczestniczyli w nim przedstawiciele prawie wszystkich klas, panie dyrektor i opiekunka SU p.Aneta Jankowska-Łukomska. P.J.Walczak zaapelowała do uczniów o aktywność i przedstawianie własnych inicjatyw. Podkreśliła ważną rolę Samorządu. Zapowiedziała debaty tematyczne i comiesięczne spotkania. Poprosiła wszystkich, aby w swoich klasach wypełnili ankiety dotyczące planowanych działań w roku 2016/2017. Ustalono też termin wyborów do Samorządu na 29 września. 

G2
Uczniowie