Pierwsze spotkanie z rodzicami

26.08.2019 r.

26 sierpnia odbyło się pierwsze spokanie z rodzicami uczniów klas pierwszych. Uczestniczyli w nim: dyrekcja, psycholog, pedagog, nauczyciel wspierający oraz wychowawczynie oddziału przedszkolnego i klas pierwszych. Omówiono najistotniejsze sprawy organizacyjne. Rodzice mogli porozmawiać z nauczycielkami i zobaczyć sale lekcyjne. 

UWAGA, W ZAKŁADCE "DOKUMENTY" DO POBRANIA FORMULARZE, KTÓRE POWINNI WYPEŁNIĆ RODZICE I POZOSTAWIĆ W SZKOLE (w sekretariacie lub u wychowawcy):

1_Dane kontaktowe do rodziców
2_Zgoda na diagnozę i spotkania z logopedą
3_Zgoda na działania diagnostyczne wychowawcy, pedagoga i psychologa
4_Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej
5_Wskazanie osób uprawnionych do odebrania dziecka ze szkoły

                 

Jolanta Walczak
Uczniowie