Pierwsze spotkanie w ramach projektu Comenius

11.10.2013 r.

W dniach 13-19.10.br w Slatinie (Rumunia) spotykają się nauczyciele ze szkół partnerskich biorących udział w projekcie „Reagir pour l’avenir” (”Działać dla przyszłości”). Naszą szkołę reprezentują p. Magdalena Madajczyk-Głowacka (koordynator projektu) i p. Małgorzata Szymankiewicz.

Podczas roboczego spotkania będą omówione szczegóły dotyczące realizacji projektu, przedstawione zostaną przez koordynatorów prezentacje dotyczące naszych szkół i systemów szkolnictwa w Rumunii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech i w Polsce, przewidziano spotkanie z inspektorem szkolnictwa, lokalnymi mediami oraz terenowe wizyty mające zapoznać partnerów z ekosystemem danego terenu i szkodliwymi czynnikami wpływającymi na środowisko. Zebrane informacje posłużą za kanwę do opracowania materiałów do pracy w tym wspólnym europejskim projekcie.

Po powrocie z wizyty w Rumunii odbędzie się  spotkanie z uczniami, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie Comenius. Czeka nas praca, a przede wszystkim wspaniała przygoda! Pierwsza grupa uczniów, zgodnie z harmonogramem, pojedzie do Hiszpanii w lutym przyszłego roku. Projekt finansowany jest z unijnego programu „Uczenie się przez całe życie”. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie. Tymczasem warto zapoznać się z prezentacją  przedstawiającą założenia projektu.

Magdalena Madajczyk-Głowacka
Uczniowie