Pierwsze spotkania klas pierwszych roku szkolnego 2014/2015

16.06.2014 r.

13 i 16 czerwca odbyły się spotkania przyszłorocznych klas pierwszych. Nauczycielki powitały rodziców i krótko przedstawiły im ważne sprawy dotyczące pierwszych dni nauki w nowej szkole. Później uczniowie poznali wychowawczynie: klasa 1a - p. Romanę Kłos (i asystenta p. Marcina Zabłockiego), 1b - p.Joannę Taberską, 1c -p.Anetę Jankowską-Łukomską, 1d - p.Katarzynę Paradowską, 1e - p.Dominikę Bydałek, 1f - p.Paulinę Hącia, 1g - p.Hannę Pordąb, 1h - p.Joannę Chęcińską. Atmosferę spotkań z pewnością określić można jako bardzo miłą (choć początkowo niektórzy szóstoklasiści byli nieco stremowani). Czekamy teraz na świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej (prosimy o dostarczenie ich do sekretariatu w dniach 27 czerwca - 1 lipca, w godz. 9.00-15.00). 

J.W.
Uczniowie