Pierwsza edycja Przyrodniczego TRIO

14.02.2015 r.

12 lutego odbyła się pierwsza edycja  szkolnego konkursu „Przyrodniczego TRIO”. Międzyprzedmiotowy konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy z chemii, geografii i biologii. Do rywalizacji przystąpiło piętnaście  trzyosobowych drużyn. Uczniowie w ciągu 60 minut rozwiązywali zadania otwarte, które dotyczyły m.in: wpływu szkodliwych substancji (alkohol, dym tytoniowy, narkotyki) na zdrowie człowieka, parków narodowych i ich rozmieszczenia na mapie Polski, chronionych gatunków zwierząt w Polsce, zależności między organizmami, środowiska przyrodniczego (zasobów przyrody, zrównoważonego rozwoju, rekordów temperatury na świecie, odnawialnych zasobów przyrody). Rozwiązywanie zadań konkursowych wymagało od gimnazjalistów znajomości zagadnień wykraczających poza wiedzę przedmiotową. Zadania zawarte w teście miały charakter rebusów, gier, krzyżówek, co sprawiło, że przebiegał on w miłej, przyjemnej atmosferze. Dodatkowo kształtował umiejętność  pracy w grupie. Zwycięzców wyłonimy i nagrodzimy wkrótce……

 

Organizatorzy: J. Taberska, K. Dzydzan, A. Łukomska
Uczniowie