Olimpiada Matematyczna Juniorów - część 1.

28.09.2017 r.

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym. Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej. Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora p. Małgorzaty Zgoła do 13 października br, który przesyła prace do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Część testowa odbyła się w szkole 28 września  br. Podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczniowie  odpowiadali  na 15 pytań testowych. Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia jest suma punktów obu części: korespondencyjnej i testowej. Do części testowej w tym roku szkolnym przystąpili uczniowie z klasy 3g: Grzegorz Smoczyk, Tymoteusz Jurewicz, Mateusz Dokowicz, Michał Frąckowiak, Dawid Konieczny, Wojciech Gruszczyński oraz z klasy 3c: Jan Cieśliczak i Dominika Frydryczak. Naszym uczniom życzymy powodzenia. 

           

           

Małgorzata Zgoła
Uczniowie