Ogólnoszkolne referendum poświęcone wyborowi Patrona - dzień pierwszy

10.04.2018 r.

10 kwietnia był pierwszym dniem referendum poświęconego wyborowi Patrona Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu. W poprzednich miesiącach poszczególne klasy, nauczyciele oraz Rada Rodziców zgłaszali propozycje i wybierali kandydata, który miał najwięcej głosów. Okazało się, że wszystkie grupy wskazały Świętego Jana Pawła II, czyli Patrona Gimnazjum nr 2 w Luboniu. Teraz w ogólnoszkolnym referendum każdy członek społeczności szkolnej może indywidualnie wyrazić swoją opinię. Pytanie w referendum brzmi: "Czy chciałbyś (chciałabyś), aby Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu nosiła imię Świętego Jana Pawła II?" Od godziny 8.30 szkolna komisja wydawała karty do głosowania uczniom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Podchodziły młodsze i starsze dzieci z klas szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści. Po południu przed i po zebraniach klasowych do głosowania zachęcaliśmy rodziców. Jutro drugi dzień naszego plebiscytu. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które dziś nie oddały głosu: do południa uczniów i nauczycieli, po południu rodziców. 
W komisjach pracowały dziś: Wiktoria Frelich 2a, Wiktoria Stachowiak 2a, Patrycja Karolus 2a, Adrianna Kaczmarek 2a, Małgosia Wojsz 2g, Dobrochna Stachecka 2g i Ula Hawrusik 2g

Jolanta Walczak
Uczniowie