Ogólnoszkolne referendum - dzień drugi. Wystawy "Jan Paweł II w oczach uczniów" .

11.04.2018 r.

11 kwietnia to drugi dzień naszego referendum. Głosują kolejne klasy, nauczyciele, a po południu rodzice. W następnych dniach nastąpi liczenie głosów, opracowanie i ogłoszenie wyników. 
Dzisiejsza komisja referendalna to: Julia Breszyk 2a, Weronika Dombka 2a, Weronika Gierka 2a, Zuzia Kubiak 2a, Beata Wiśniewska 2g, Weronika Materna 2g i Zosia Kaczmarek 2g. Nad prawidłowością wyborów czuwał nauczycielski zespół ds. nadania imienia: p. Katarzyna Urbaniak (przewodnicząca Szkolnej Komisji Wyborczej), p. Justyna Szczodrak, p. Ewa Rubisz i p. Katarzyna Kozłowska. 
Referendum towarzyszą ciekawe wystawy prac poświęconych Janowi Pawłowi II (hol i biblioteka szkolna). Uczniowie przedstawili na nich liczne zdjęcia, biografię, dokonania, informacje o podróżach i pielgrzmkach, ważne myśli. Na pewno warto zatrzymać się przy ekspozycjach, obejrzeć i przeczytać. 

Jolanta Walczak
Uczniowie