OGŁOSZENIE - OFERTA PRACY

29.07.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Jana Pawła II w Luboniu poszukuje osoby na stanowisko

PRACOWNIK GOSPODARCZY/ KONSERWATOR 

od 1 października 2020 roku.

 

Wymagania:
wykształcenie min. zawodowe,
uprawnienia do obsługi urządzeń, instalacji elektrycznych (do 1kV),
sumienność w wykonywaniu obowiązków zawodowych,
niekaralność.
 

Zakres obowiązków:
dbanie o bezpieczny stan sieci elektrycznej, dokonywanie drobnych napraw;
czuwanie nad sprawnym stanem instalacji wodno-kanalizacyjnej, drzwi i okien;
dokonywanie drobnych codziennych napraw, w tym stolików, krzeseł i innych mebli w pracowniach; wykonywanie niewielkich wyprawek malarskich;
pomoc w odśnieżaniu boiska i obejścia szkoły oraz utrzymaniu porządku na terenach przyszkolnych;
pomoc woźnym i sprzątaczkom w ich zadaniach.
 

Możliwość zatrudnienia na cały etat lub pół etatu.
Oferujemy stałą umowę (po okresie próbnym).

Prosimy składać oferty z cv w sekretariacie szkoły (godzina 9-12) lub mailowo sekretariat@sp5.lubon.pl do dnia 1 września 2020 r.

 

 

Jolanta Walczak
Uczniowie