Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy – sprzątaczka

9.07.2017 r.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Luboniu ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu.

WYMAGANIA:
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
wykształcenie co najmniej podstawowe,
dyspozycyjność,
odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania, a w szczególności:
zamiatanie, mycie podłóg, odkurzanie i mycie mebli, parapetów, rolet i innych przedmiotów będących na wyposażeniu klasy czy pomieszczenia, mycie lamp, drzwi, mycie sanitariatów, glazury, umywalek z użyciem środków dezynfekujących, mycie okien i ram, wynoszenie śmieci.

WYMIAR I DATA ZATRUDNIENIA: etat, umowa od 1.09.2017 na trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym nastąpi przedłużenie umowy.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
podanie o pracę, CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zawodowe, kserokopie świadectw pracy, oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych).

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać w terminie do dnia 15 sierpnia 2017 r. pod adresem: Gimnazjum nr 2 w Luboniu, ul. Kołłątaja 1, 62-030 Luboń z dopiskiem: nabór na stanowisko sprzątaczki.
 

Jolanta Walczak
Uczniowie