Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

30.07.2020 r.

Od 31 lipca można odbierać zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisity. Zapraszamy uczniów lub rodziców/opiekunów prawnych z dokumentem tożsamości
w godzinach 9.00-12.00.


Wydawanie dokumentów będzie się odbywało w dyżurce szkolnej.
Prosimy o założenie maseczek i wchodzenie do szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego, czyli 2- metrowe odstępy między osobami, wchodzenie pojedynczo do przedsionka.

UWAGA, na wniosek rodzica możliwe jest przesłanie skanu zaświadczenia za pomocą poczty e-mail. 

                     

  

Jolanta Walczak
Uczniowie