Oceny proponowane końcoworoczne

22.05.2020 r.

22 maja przypada termin wystawienia końcoworocznych ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania. Nauczyciele wpiszą stopnie do dziennika, gdzie są dostępne dla uczniów i rodziców. Wychowawcy klas 4-8 tradycyjnie przygotują także zestawienia zbiorcze. W sytuacji zagrożenia koronawirusem zostaną one wysłane do rodziców przez  dziennik elektroniczny. Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z ocenami proponowanymi (odpowiedź na wiadomość wychowawcy). Z kolei nauczyciele klas 1-3 będą umawiać się z rodzicami swoich uczniów na indywidualne spotkania w celu zapoznania z opisowymi ocenami proponowanymi. 

                       

Jolanta Walczak
Uczniowie