Obieżyświat - kolejny konkurs geograficzny

14.03.2015 r.

W naszej szkole został przeprowadzony etap szkolny konkursu geograficznego "Obieżyświat". Organizowany jest  on przez Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe we współpracy z Pracownią Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Adresowany jest do uczniów II i III klas gimnazjów województwa wielkopolskiego, którzy wykazują szczególne zainteresowanie geografią. Jego idea narodziła się 9 lat temu. Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy geograficznej wśród młodzieży gimnazjalnej poprzez zmierzenie się uczniów nie tylko z zagadnieniami teoretycznymi, ale także z działaniami praktycznymi. Konkurs składa się z dwóch etapów: części merytorycznej i  praktycznej. Każdego roku nowa edycja ma inny temat przewodni. Tegoroczna 9 edycja nosi tytuł: "Piękna nasza Polska cała." Patronat nad zadaniami przejęła Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do finału zakwalifikowała się Dagmara Jaśkowiak z klasy 3c oraz Wojciech Byczkowski z klasy 2e. Podczas finału uczniowie wykażą  się nie tylko umiejętnościami geograficznymi, ale też znajomością języka angielskiego, zasadami zachowania i bezpieczeństwa, rozpoznawania potraw, tradycyjnych środków transportu, zwyczajów itp. Konkurs ma na celu popularyzowanie regionów świata i Polski. Serdecznie gratulujemy!!! 

               

 

Aneta Jankowska - Łukomska opiekun konkursu
Uczniowie