O problemach współczesnego świata na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

23.11.2013 r.

22 listopada uczniowie klas 3a i 3b wzięli udział w lekcjach przeprowadzonych przez panią Adę Wesołowską z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu na temat „Globalnych problemów współczesnego świata”. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się, co oznacza samo pojęcie problemy globalne i poznali ich źródła. Do najważniejszych problemów globalnych współczesnego świata zaliczyli: ubóstwo i głód, wojny i konflikty, łamanie praw człowieka, neokolonializm i choroby cywilizacyjne. Informacją, która niektórych zdziwiła, było stwierdzenie wynikające z artykułu 2 Karty Narodów Zjednoczonych zgodnie, z którym wojny uznawane są za nielegalne. Mimo to obecnie na świecie toczonych jest 30 wojen, a wiele państw przeznacza ogromne sumy na zbrojenia. Liderem pod tym względem są Stany Zjednoczone. Młodzież wykazała się na lekcjach sporą wiedzą na temat problemów, z którymi boryka się współczesny świat. Próbowała także znaleźć rozwiązania niektórych z nich. Zajęcia były bardzo ciekawe i pozwoliły uczniom spojrzeć w inny sposób na otaczającą ich rzeczywistość. 

Katarzyna Urbaniak
Uczniowie