Noworoczne plany Samorządu Uczniowskiego

2.01.2017 r.

Pierwszego dnia po przerwie świątecznej odbyło się spotkanie Samorządu Uczniowskiego z opiekunką p.Anetą Jankowską-Łukomską i dyrekcją. Zarząd SU przedstawił swoje plany i pomysły na najbliższe miesiące. Rozmowa dotyczyła także sposobu zachęcenia uczniów, szczególnie klas pierwszych, do przyłączenia się do kolejnych akcji. Niebawem przedstawiciele SU będą gośćmi lekcji wychowawczych. Poruszono temat telefonów komórkowych. Próbowaliśmy też znaleźć rozwiązanie kilku aktualnych problemów. Podjęto decyzję o regularnych comiesięcznych zebraniach z udziałem przewodniczących (ewentualnie zastępców) wszystkich klas. 

G2
Uczniowie