Nowe zasady zakupu obiadów

28.09.2017 r.

Zasady zakupu obiadów

UWAGA, zmieniają się zasady zakupu obiadów. Wpłacamy raz w miesiącu PRZELEWEM. 
Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 6 złotych. RODZIC DOKONUJE WPŁATY DO 5 DNIA MIESIĄCA, WYŁĄCZNIE PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY:
nr 29 9043 1038 2038 0064 7667 0001. 
W treści przelewu należy wpisać:
1) w przypadku opłaty za kolejne dni w miesiącu:
wpłata za obiady/ klasa/ imię i nazwisko dziecka/  od...do... (liczba obiadów);
2) w przypadku opłaty za wybrane dni:
wpłata za obiady/ klasa/ imię i nazwisko dziecka/  daty (liczba obiadów).

Podstawą wydania obiadu jest zarejestrowanie wpłaty na koncie.
Określając dzień wydania obiadu, należy pamiętać, że szkoła składa zamówienia w LOSIR w dniu poprzednim do godziny 9.00. 

W przypadku nieobecności dziecka w szkole uniemożliwiającej skorzystanie w obiadu należy powiadomić sekretariat. W takiej sytuacji przysługuje zwrot w postaci odliczenia w kolejnym miesiącu.  Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. Ponieważ obowiązuje zasada zamawiania obiadów w dniu poprzedzającym, wysokość odliczenia będzie zależna od zgłoszenia nieobecności dziecka z odpowiednim wyprzedzeniem.
W razie pytań proszę o kontakt z sekretariatem 61 893 23 16.  

Jolanta Walczak
Uczniowie