NORDIC WALKING W JĘZYKU HISZPAŃSKIM - ATRAKCYJNY SPOSÓB NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH!

1.10.2013 r.

Ostatni dzień września 2013r. był pogodny i słoneczny. Na lekcję wychowania fizycznego przygotowałam nauczanie techniki podstawowego kroku w Nordic Walking. Tak naprawdę była to lekcja doskonaląca ten element. Niespodziankę stanowił fakt, że przeprowadziłam ją w języku hiszpańskim. Uczennice były zaskoczone, ale chętne do współpracy. Lekcja była bardzo  ożywiona. Młodzież chłonęła nie tylko wiedzę dotyczącą techniki chodzenia, lecz także przyswajała nowe słowa. Myślę, że były to zajęcia, które uczennice na długo zapamiętają. Zauważyłam, że dziewczyny przyswoiły sobie słówka, takie jak: liczenie do dziesięciu, proszę, dziękuję, lewa strona, prawa strona, góra, dół, do przodu, do tyłu, koło (un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, porfavor, gracias,.a la izqierda, ala derecha, arriva, abajo, delante, atras, circulo), gdyż były to słowa najczęściej powtarzane przeze mnie. Sądzę, że pomysł się spodobał, ponieważ otrzymałam pytania, czy takie lekcje będą prowadzone również w innych językach.

Barbara Potocka - Taczak
Uczniowie