Niebawem uczniowie podejmą ważne decyzje - ZBLIŻAJĄ SIĘ WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

21.09.2020 r.

Samorząd Uczniowski  chciałby powitać wszystkich uczniów po wakacjach. Po tak długim wypoczynku, pewnie jesteście gotowi do pracy i do działania. Widzieliście już pewnie, iż w holu szkoły pojawiły się plakaty z programami wyborczymi uczniów, którzy chcą "startować" do prezydium samorządu.
Jak wiecie z lekcji wosu, historii, geografii, demokracja to inaczej rządy ludzi. Demos to w języku greckim ludzie, a krateo znaczy rządzić. Ojczyzną demokracji są Ateny. Tam, na wzgórzu o nazwie Pnyks, spotykali się obywatele Aten, głośno debatowali o swoich problemach i pomysłach. Później głosowali nad tym, które z nich staną się prawem dla wszystkich. Demokracja oznacza, że wszyscy ludzie są równi, mogą swobodnie się wypowiadać, myśleć i wierzyć. Każdy może pracować, gdzie chce, swobodnie słuchać radia i telewizji. Może głosować w wyborach na tę osobę, której program wyborczy jemu odpowiada. Dlatego w tym i kolejnym tygodniu będziecie zapoznawać się z kandydatami na przewodniczącego i zastępcę naszej szkoły. Następnie podczas lekcji wychowawczych zagłosujecie na wybraną osobę. Wychowawcy klas przekażą wyniki dotychczasowym opiekunom p. Anecie Łukomskiej lub p. Paulinie Zielińskiej. W tych wyborach będziecie także wybierać opiekuna. Kandydatkami są: p.Aneta Łukomska, p.Paulina Zielińska i p.Anna Fedejko.
Świętujmy razem wybory do władz Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole.
 

Weronika Toboła, Alicja Betz, klasa 8a
Uczniowie