NIEBAWEM REFERENDUM POŚWIĘCONE WYBOROWI PATRONA SZKOŁY

3.04.2018 r.

Rok szkolny 2017/2018 przebiega pod znakiem wyboru patrona dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu. W tym procesie uczestniczą uczniowie, nauczyciele i rodzice. Kandydatem wskazanym w drodze głosowania przez wszystkie grupy jest święty Jan Paweł  II, papież Polak, poeta, filozof chrześcijaństwa, jedna z najważniejszych postaci XX wieku. W klasach odbyły lub odbędą się lekcje wychowawcze poświęcone prezentacji kandydata. Uczniowie wykonywali prace związane z jego życiem i osiągnięciami. Niebawem zespół koordynujący przygotuje wystawę plakatów i albumów - niektóre już dziś na stronie w naszej galerii. W dniach 10 i 11 kwietnia odbędzie się OGÓLNOSZKOLNE REFERENDUM. Zapraszamy do głosowania uczniów (w czasie lekcji), nauczycieli i innych pracowników szkoły, rodziców (przed lub po wywiadówkach) oraz wszystkich zainteresowanych przyjaciół "Piątki".

Jolanta Walczak
Uczniowie