„Nie pozwólmy się ściągnąć na ciemną stronę Internetu…”! Z policjantem Krzysztofem Niewiadą o bezpieczeństwie w sieci

24.02.2014 r.

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 18 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich klas z panem policjantem Krzysztofem Niewiadą z Miejskiej Komendy Policji w Luboniu. Głównym tematem spotkania było „Bezpieczeństwo w Internecie z perspektywy przestępstw”. Uczniowie poznali kwestie prawne i odpowiedzialność karną płynącą z niewłaściwego korzystania z sieci. Łamanie przepisów prawa przy użyciu komputera lub za pośrednictwem Internetu pociąga za sobą skutki prawne, a każde przestępstwo popełnione w ten sposób jest czynem karalnym. Od niedawna czynem karalnym jest „stalking”, czyli przestępstwo polegające na uporczywym nękaniu i prześladowaniu, a także na podszywaniu się pod inną osobę w celu wyrządzenia jej szkody także osobistej, nie majątkowej. Sytuacja, której dotyczy stalking, to forma przemocy psychicznej. Groźby i znieważenia oraz bezprawne uzyskiwanie informacji też są przestępstwem. Należy uważać, jak korzystamy z języka Internetu aby nie narazić siebie i innych na popełnienie przestępstwa. „Nie pozwólmy się ściągnąć na ciemną stronę Internetu…”! Mam nadzieję, że przedstawiciele klas przedstawią na lekcjach wychowawczych treści spotkania, aby jak najwięcej z nich potrafiło mądrze i bezpiecznie korzystać z dóbr Internetu. 

Wiesława Stankiewicz
Uczniowie