NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI na zło!

7.10.2020 r.

„Najlepszym sposobem obrony jest nie odpłacać pięknym za nadobne” Marek Aureliusz

 

2.10 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, który ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 15 czerwca 2016 r. Inspiracją do tego szczególnego dnia były poglądy propagatora pacyfizmu Mahatmy Gandhiego. Święto obchodzone jest corocznie, dzień ten jest dniem urodzin Mahatmy Gandhiego (2 października 1869 r.). Uczniowie naszej szkoły wiedzą, że przemoc jest oznaką słabości! Dlatego nie tylko dziś, ale każdego dnia staramy się pokazać światu, że jesteśmy silni i potrafimy powiedzieć przemocy NIE! 

 

Gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia przemocą:
-> szkolny psycholog i pedagog,
-> Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,
->  Policja,
-> 800 100 100 - telefon - dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci,
-> 116 111 - telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
-> 800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI na zło, nie bójmy się walczyć o siebie i innych! Bądźmy dobrzy na co dzień, nie tylko od święta!

 

Poniżej wiersz Sayen Wigman z klasy 6b:

 

Jest taki dzień w roku,
który skłania do refleksji,
warto więc poruszyć w szkole go na lekcji,
jak walczyć z przemocą,
jak negować zło,
propagować dobro,
otóż właśnie to !

Ranić można słowem,
ranić można gestem,
bo nie zawsze przemoc
to potyczki ręczne.
Trzeba reagować, gdy ktoś atakuje,
złość w uśmiech zamienić - samo to neguje.

Rozmawiać z oprawcą,
tłumaczyć jak rani,
może zmieni siebie,
może czyn naprawi.
Edukować dzieci,
edukować młodzież,
w zmianie ich nawyków
na pewno pomoże.

Jak Mahatma Gandhi
ślijmy dobro w świat,
bądźmy zjednoczeni,
niech dobro wciąż trwa ! 

                          

Joanna Drajerczak
Uczniowie