Nauka w przestrzeni

3.11.2014 r.

23.10 nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej i Stowarzyszeniem Wędrowni Architekci. Dotyczy ono realizacji projektu interdyscyplinarnego "Nauka w Przestrzeni", który odbywa się w ramach grantu Ministerstwa Nauki. Jego cel to napisanie i wdrożenie do realizacji na lekcjach geografii scenariuszy opartych na zastosowaniu skali w życiu codziennym. Projekt ten realizuje klasa 1e, która na pierwszych zajęciach została zapoznana z historią architektury. P. mgr inż architekt Konga Grzybowska-Daniel opowiedziała uczniom, iż udział w projekcie pozwoli kształcić u nich nowe umiejętności przeliczania skali. Zapewniła, że dostrzegą związek nauki z otaczającym światem. Po cyklu zajęć gimnazjaliści wykorzystają zdobytą wiedzę geograficzno-matematyczną do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego. Nabędą wiadomości związane z budowaniem  modeli matematycznych dla konkretnych sytuacji. Rozwiną też  wyobraźnię przestrzenną. 

Aneta Jankowska-Łukomska
Uczniowie