Nauczyciele i uczniowie opowiedzieli o ofercie edukacyjnej poznańskich szkół

25.03.2015 r.

Odbyły się kolejne lekcje zawodoznawcze. 18 marca odwiedzili nas przedstawiciele Zespołu Szkół Licealno-Technicznych oraz Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 na Rybakach, a 25 marca Zespołu Szkół Budowlanych z ul. Grunwaldzkiej. Nauczyciele i uczniowie opowiedzieli o ofercie edukacyjnej tych placówek. W Zespole Szkół Budownictwa jest Liceum Ogólnokształcące, a w tym klasy: architektoniczna, ekologiczno-turystyczna, psychologiczno- humanistyczna. W technikum możemy nauczyć się zawodu technika renowacji elementów architektury, a także  budownictwa. Więcej informacji o placówce można znaleźć podczas drzwi otwartych 27 marca w godzinach od 16.00-18.00 lub 11 i 25 kwietnia w godzinach od 9.00 do 12.00. Z kolei „Dziewiętnastka” zaproponowała nam naukę w Technikum. W tej placówce można zdobyć  zawód: technika informatyka, technika analityka, technika technologii chemicznej, technika ochrony środowiska. Dodatkowo oprócz technikum chemicznego dla młodzieży funkcjonuje zaoczna szkoła policealna. Jest to propozycja adresowana dla uczniów, którzy chcą zdobyć atrakcyjny zawód. Aby uzyskać więcej informacji, nauczyciele zaprosili gimnazjalistów na dni otwarte 28.03 i 11.04 od godziny 9.00 do 12.00. Poznańska Budowlanka  z ul. Grunwaldzkiej zaprasza do zdobycia zawodu z przyszłością, jakim jest technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik renowacji elementów architektury i technik urządzeń sanitarnych. W szkole uczy się języków obcych, dominuje współpraca z firmami branżowymi, które stosują najnowsze technologie. W placówce realizuje się projekty unijne, a także pracuje się w systemie - tydzień w szkole, tydzień na praktykach. 

                

 

 

Adrian Wojtysiak, Andrzej Ziemnicki 3d
Uczniowie