Nasze gimnazjum wśród „Szkół z klasą”

7.10.2016 r.

Akcja edukacyjna „Szkoła z klasą” obchodzi w tym roku piętnastolecie. Z tej okazji powstała mapa, na której naniesione są wszystkie szkoły biorące udział w programie od początku jego istnienia. W zacnym gronie znalazło się też Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu, które brało udział w trzech kolejnych edycjach: 2012/13, 2013/14 i 2014/15 i otrzymało certyfikat „Szkoła z klasą 2.0”.Nauczyciele biorący udział w programie mogli nauczyć się korzystania z ciekawych aplikacji i metod prowadzenia zająć lekcyjnych, co zwiększyło atrakcyjność lekcji i ofertę dodatkowych zajęć dla uczniów. Praca nad realizacją wybranych zadań integrowała uczniów (i nauczycieli), uczyła systematyczności i planowania, a dzielenie się rezultatami na blogu i wiele pozytywnych komentarzy oraz opinii zachęcało do działania i dawało wiele satysfakcji. Inspirujące było obserwowanie innych szkół uczestniczących w programie. Link do interaktywnej mapy: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZFaqn_w5eAsz1JbCw-MJqPPTExY Poszukajcie nas!

                 

Magdalena Madajczyk-Głowacka
Uczniowie