Nasi uczniowie we Francji w ramach projektu Comenius

25.03.2014 r.

W dniach 16- 22 marca br. kolejna grupa przedstawicieli naszego  Gimnazjum (w składzie: Patrycja Piechota, Joanna Targońska i Aleksander Konieczny z kl. 2a, Jakub Ludwiczak i Konrad Szychowiak z kl. 1g oraz nauczycielki Magdalena Madajczyk-Głowacka i Jolanta Skowrońska) podróżowała po Europie w ramach partnerskich spotkań w realizowanym projekcie Comenius „Reagir pour l’avenir” („Działać dla przyszłości”). W projekcie, poza lubońskim gimnazjum, biorą udział szkoły z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii i Włoch. W ubiegłym miesiącu odwiedziliśmy Hiszpanię, tym razem spotkanie odbywało się we Francji, a szkołą przyjmującą było Liceum Voltaire’a w Orleanie. W programie wizyty znalazły się liczne spotkania i zwiedzanie instytucji zajmujących się ochroną środowiska i działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poznaliśmy szereg rozwiązań stosowanych przez organizacje i instytucje samorządowe oraz szkoły w celu lepszego wykorzystania energii, wody i innych zasobów, działania na rzecz środowiska naturalnego czy zagospodarowania odpadów. Zostaliśmy przyjęci przez przedstawicieli władz Orleanu, którzy dostrzegli znaczenie projektu i wkład nauczycieli ze szkół partnerskich w przygotowanie programu i realizację jego założeń. Odbyły się warsztaty, konferencje i prelekcje dla uczestników pogłębiające znajomość tematyki projektu, uczniowie prezentowali wyniki swojej pracy nad zadaniami. Te formalne, a także nieformalne spotkania przyczyniały się do nawiązywania przyjacielskich stosunków w rówieśnikami i doskonalenia znajomości języka francuskiego. Dzięki możliwości mieszkania w domach naszych partnerów mogliśmy zaobserwować realia życia codziennego Francuzów. Kolejne spotkanie odbędzie się na początku kwietnia w niemieckim mieście Erkelenz, a tematem przewodnim wizyty będzie lokalna ekonomia w świetle działań na rzecz ochrony środowiska i wykorzystania naturalnych zasobów. Więcej informacji na stronach http://reagirpourlavenir.blogspot.com/ oraz 
http://reagirpourlavenirpologne.blogspot.com/

Magdalena Madajczyk-Głowacka koordynator projektu
Uczniowie