Może zdecyduję się na naukę w V LO w Poznaniu?

5.01.2014 r.

Z inicjatywy szkolnego doradcy zawodowego, p. Anety Jankowskiej - Łukomskiej, ofertę edukacyjną zaprezentowali nam uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu - Dominika Kozłowska i Czarek Strugała, absolwenci naszego gimnazjum. Opowiedzieli o profilach klas: przyrodniczym, teatralno-filmowym, biologiczno-chemicznym, dziennikarskim, politechnicznym, informatycznym, turystycznym i europejskim, w których możemy uczyć się od następnego roku szkolnego. Dominika dodała, iż zazwyczaj najwięcej uczniów wybiera się do klas o profilu biologiczno-chemicznym i europejskim. Absolwenci opowiadali o nauczaniu przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Zwrócili uwagę na przedmioty punktowane przy rekrutacji do tej szkoły. Potwierdzili, że V LO posiada bardzo bogate zaplecze informatyczne i sportowe. Dominika zwróciła uwagę na bardzo dogodny dojazd z Lubonia do tej szkoły. Czarek natomiast zachęcał do nauki przedmiotów biologiczno-chemicznych już w gimnazjum.
Dziękujemy absolwentom za przybliżenie nam oferty edukacyjnej V LO w Poznaniu! 

             

 

Agata Stando
Uczniowie