Młodzież i nauczyciele z Gimnazjum nr 2 z wizytą w Rumunii

23.03.2015 r.

Ostatnie już spotkanie w ramach wizyt partnerskich w projekcie Comenius „Réagir pour l’avenir” („Działać dla przyszłości”) realizowanym przez Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu wraz ze szkołami z Rumunii, Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch odbywało się w dniach 14-21 marca br. w rumuńskiej Slatinie. Gospodarzem była Şcoala Gimnazială "Eugen Ionescu". Na spotkanie to udała się delegacja lubońskiego Gimnazjum złożona z pięciorga uczniów i dwóch nauczycielek (Aleksander Konieczny, Oliwia Miłek i Joanna Targońska z kl. 3a, Antonina Kwiatkowska z kl.3e i Jakub Ludwiczak z kl. 2g oraz pp. Paulina Hącia i Magdalena Madajczyk-Głowacka). W programie wizyty gospodarze zaplanowali m.in. zwiedzanie regionu w celu poznania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zakładów przemysłowych (jednej z największych w Europie hut aluminium – ALRO, oczyszczalni ścieków i kopalni soli), spotkanie z przedstawicielami władz miasta, którzy zaprezentowali działania na rzecz ochrony środowiska i planowane projekty na najbliższe lata. O zdrowym sposobie życia i odżywiania się mówiła pani doktor, specjalistka w dziedzinie medycyny holistycznej. Odbyło się międzynarodowe sympozjum związane z tematyką projektu, na którym referaty i prezentacje przedstawiali eksperci i  jego uczestnicy. Młodzież uczestnicząca w  spotkaniu realizowała w grupach przydzielone zadania i podejmowała wspólnie z nauczycielami decyzje dotyczące form i sposobu realizacji jednego z końcowych produktów projektu – przewodnika zachowań proekologicznych. Jako że językiem projektu jest język francuski, w dniu 20 marca, kiedy to na całym świecie obchodzony jest Dzień Frankofonii, zorganizowany został konkurs poetycki „Soirée de nacre”. Uczniowie recytowali utwory, których tematem wiodącym był człowiek i natura. Drugie miejsce w tym konkursie zdobyła Joanna Targońska z Gimnazjum nr 2 w Luboniu. Zakwaterowanie w domach rumuńskich partnerów sprzyjało integracji, wzajemnemu poznawaniu się, obserwowaniu życia codziennego, odkrywaniu tradycji, komunikowaniu się w językach obcych. Projekt Comenius „Réagir pour l’avenir” finansowany jest z unijnego programu „Uczenie się przez całe życie” i zostanie zakończony oraz podsumowany w końcu lipca 2015. Więcej informacji na stronie http://reagirpourlavenir.blogspot.com

 

 

Magdalena Madajczyk-Głowacka koordynator projektu
Uczniowie